Acil durum planı; işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder. İşyerinizde görevlendirecek olan ISG uzmanları tarafından yapılmalıdır. Resmi Gazetenin 18.Haziran.2013 / 28681 sayı ve tarihli nüshasında işyerlerinde acil durumlar hakkında YÖNETMELİK yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.