İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi T.C ÇSGB’nin yetkilendirdiği eğitim kurumlarından İSG Uzmanlık belgesi alan kişiler tarafından verilebilir. Ana amacı işveren ve çalışanlarına işyerinin bulunduğu iş kolununa ve Tehlike Sınıfına göre işyerlerinde çalışanların maruz kalacağı tehlikeleri öngörmelerini sağlamak, kullanmakta zorunlu olduğu iş güvenliği materyalleri ve kişisel koruyucu donanımlar (KKD) konusunda bilgilendirmek, işkazası ve maluliyetleri önleyici tedbirlar almak konusunda yeterli bilgi ve bilinci sağlamaktır. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE tarif edildiği üzere : Az tehlikeli sınıftaki işkollarında 8 saat, Tehlikeli sınıftaki işkollarında 12 saat, Çok tehlikeli işkollarında 16 saat verilmesi gerekmektedir.