6331 sayılı yasanın öngördüğü üzere; işkollarının özelliğine göre belli aralıklarla meslek hastalıklarından korunmak, çalışanların sağlığını geçici veya kalıcı olarak bozan faktörleri tespit edip önlem almak amacıyla ortam ölçümleri yapılması zorunlu tutulmaktadır. Bu ölçümler • Gürültü ölçümü • Toz ölçümü • Radyasyon ölçümü • Nem ölçümü • Titreşim Ölçümü Başlıkları altında toplanabilir. Güveniş OSGB iş yerlerinizin işkoluna göre ortam ölçümleri konusunda danışmanlık ve gerekli ölçümleri yapmaya hazırdır.