İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI hizmeti T.C ÇSGB nin yetkilendirdiği eğitim kurumlarından İSG uzmanlık belgesi alan kişiler tarafından verilir. İSG uzmanlarını hakkında 29 Aralık 2012 / 28512 tarih ve sayı ile yayınlanan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ve EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile İSG uzmanları sorumlulukları ve yetkileri tarif edilmiştir. Bu yönetmeliğin ana amacı: Tehlike Sınıfına göre işyerlerinde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı yapmak, İşveren ve Çalışanlarına İş Güvenliği Eğitimi vererek çalışma ortamındaki riskleri ortadan kaldırmak, işveren ve çalışanlarında İş ve İşyeri Güvenliği bilincini oluşturarak meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemektir. İSG Uzmanları işyerlerinde ,işyerinin işkoluna ve tehlike sınıfına göre yönetmelikte tarif edilen sürelerde görev yapar. Risk değerlendirmeleri işyerlerinin bulundukları tehlike sınıflarına göre çalışanlarının maruz kalacağı etkenlerden korunması,çalışma ortamlarının iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek olumsuz koşullardan arındırılması,çevresel faktörlerden ve kişisel koruyucu donanımların seçilip kullanılması için yapılan ortam ve işyeri koşullarının değerlendirilmesidir.İSG uzmanı aldığı eğitime dayalı olarak bilgi ve tecrübeleri ışığında bu değerlendirmeyi yaparak olası iş kazaların ve maluliyetlerin önüne geçmeyi hedeflemekte vu bağlamda çok önemli bir sorumluluk yüklenmektedir. Bu konuda Güveniş OSGB  Güvenilir,Dürüst ve Tecrübeli elamanları ile sizlerle işbirliği yapmaya hazırdır.