22 Mayıs 2002 / 24762 tarih ve sayılı resmi gazete yayınlanan İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ ve 18.Mart.2004 / 25406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İLK YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile işyerlerinde zorunlu olarak verilmesi gereken İLK Yardım Eğitimi ve Sertifikalandırılması tarif edilmiştir. Bu Yönetmeliğin Amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilk yardım eğitmeni yetiştirecek ve ilk yardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmeliğin 16. maddesine göre Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, yine bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az ‘’ Temel İlk yardım Eğitimi ‘’ sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.