İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.  Çalışanların sağlık kontrollerinin zamanında yapılması ve olası problemlerin önceden tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınmasını, işveren ve çalışanlarının birçok kalıcı hastalıktan ve maluliyetten korunmasını sağlayacaktır. Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinizde sunmaktayız.
GÜVENİŞ OSGB  iş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.
 
TEKTİKLER VE YENİLENME SÜRELERİ
Akciğer Grafisi En az yılda bir defa
Gaita Kültürü Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir defa
Boğaz ve Burun Kültürü Staphylococus aureus yönünden, en az yılda bir defa
Dışkının Mikroskobik İncelenmesi Entemoeba histolytica kisleri, Giardia lamblia kisleri ve helmint yumurtaları, yönünden En az 6 ayda bir defa
LABORATUAR TETKİKLERİ
Kan sayımı (Hemogram) Tam idrar tahlili (T.İ.T.) Karaciğer fonksiyon testleri
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Gamma-GT
 • LDH
Böbrek fonksiyon testleri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
Serolojik tetkikler
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri
Toksikolojik tetkikler
 • İdrarda/Kanda Kurşun
İdrarda/kanda toluen, fenol, valin mandalik asit, hippurik asit… vs
AKCİĞER GRAFİSİ
Akciğer Grafileri Mobil tarama aracımız ile işyerinize gelerek T.C ÇSGB İŞ SAĞLIĞI ve GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün kurallarına uygun 35*35 ebadında çekilmekte ve Uzman Hekimlerimiz tarafından değerlendirilmektedir
ODYOMETRİ
ODYOMETRİ testi İşitme kayıplarının tesbiti için uygulanmakta olup ses yalıtımlı araç içinde yapılarak Uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilmektedir
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ ( SFT )
Toz, Kimyasal gaz, duman gibi solunum yollarını etkileyecek iş ortamlarında çalışanlarını Akciğerlerinin Kapasitesini ölçerek etkilenmeleri hakkında bilgi veren bu test SFT cihazı ile işyerinizde yapılmakta ve yine uzman hekimlerimizce değerlendirilmektedir
PORTÖR TARAMASI
Portör taraması; Akciğer filmi, Boğaz kültürü, Gaita kültürü, Gaita mikroskobisi Klinik muayeneden oluşmaktadır. Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.
PERİYODİK TETKİKLER UYGULAMALARI
Yasal zorunluluğu olan ve işyerinin talebine göre çalışanlarınızda Meslek hastalıklarının tesbiti ve önlenmesi ile ilgili yıllık periyodik tetkikler için numune alma ve çalışanlarınıza bağışıklık kazandırmak için uygulanan (TETANOZ,GRİP,HEPATİT,VB ) tüm aşılar Yardımcı sağlık personelimizin soğuk zincir kuralları ile taşıyıp uyguladığı yöntem ile ile işyerinizde uygulanmaktadır Tetonoz aşısı Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.) Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ GÖREBİLİR RAPORU
Ağır ve Tehlikeli İşler Raporları deneyimli işyeri hekimlerimiz tarafından 16 Haziran 2004 Tarihli 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca verilmektedir