İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelininin Görevleri 20 Temmuz 2013 / 28713 TARİH VE SAYI ile yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV YETKİ SORUMLULUK ve EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile tarif edilmiştir. İşverenlerin en önemli danışmanlarından biri olan İŞYERİ Hekimleri’nin ana amacı; iş kolununun özelliğine ve sınıfına göre işyerlerinde çalışanları ve çalışma ortamını sağlığa zararlı etkenlenden arındırmak ve uygun ortamı sağlamak, çalışanları kişisel ve endüstriyel hijyen konusunda eğiterek meslek hastalıkları ve bulaşıcı hastalıklardan korunması için bilinçlendirmektir. Ayrıca kadın çalışanlar ile gebe ve emziren anneler, özürlü çalışanların uygun ortamlarda çalışabilmesi için tedbirler almak ve bu konuda danışmanlık yapmak görevlerinden bazılarıdır. İŞYERİ HEKİMLERİ’nin görevleri arasında işçi sağlığını koruma amacına yönelik olarak işe alınacak adayların işe uygunluğunu tespit etmek ve İŞE UYGUNLUK (işe giriş ) raporu düzenlemek, çalışanları Meslek Hastalıkları ve Bulaşıcı hastalıklardan korumak için periyodik sağlık kontrollerini yapmak, gereken tıbbi tetkikleri planlamak, koruyucu hekimlik hizmeti olan aşılama işlemlerini planlamak önemli yer tutar. İşyerlerinde su ve gıda sanitasyonunu sağlamak asıl görevleri içindedir. Sonuç olarak işyeri hekimi; işveren ve işçilere sağlayacağı koruyucu ve sağaltıcı hekimlik hizmetleri ile dert ortağınız, sağlık danışmanınızdır. GÜVENİŞ OSGB ‘nin bu konularda 25 yıllık tecrübeleri olan işyeri hekimleri sizlerle işbirliği yapmaya hazırdır