İş kanununun getirdiği zorunluluklar

Bilindiği üzere küresel ısınma, su kaynaklarının azalması ve deformasyonu, erozyon ve yeşil alanların tahribatı, enerji kaynaklarının erimesi ve yanlış kullanımı, atmosferdeki kalıcı olumsuz değişikler gibi çevre sorunları doğrudan insan sağlığını etkileyen faktörlerdir. Bu global sorunlarla beraber insanların iş çevrelerindeki olumsuz koşullar da çalışanların sağlıklarını ileri derecede etkilemekte, meslek hastalıkları, maluliyet ve hatta ölümlü vakalara dönüşebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu ülkede yaşayan herkesin, bu sorunlardan korunmak, sağlıklı bir yaşam ortamı ve çalişma koşulları istemek en doğal haklarıdır. Buna istinaden T.C Devleti de iş yaşamı koşullarını düzenlemek, iş ve işçi sağlığını korumak amacıyla yasal düzenlemeler getirmiş ve bunları güncel hale getirmek için bazı yönetmeliklerde revizyona gitmiştir. Bu konuda çıkan yasa ve yönetmelikler şunlardır: Resmi gazetede: •10 Haziran 2013 / 25134 TARİH VE SAYI İLE sayı ile yayınlanan 4857 sayılı İŞ KANUNU •30 Haziran 2012 / 28339 TARİH VE SAYI İLE sayı ile yayınlanan 6331 Sayılı İŞ SAĞLI ve GÜVENLİĞİ KANUNU •26 Aralık 2012 / 28509 TARİH VE SAYI İLE sayı ile yayınlanan İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ Bu tebliğe göre İş Kolları Tehlike sınıfları : 1. AZ TEHLİKELİ 2. TEHLİKELİ 3. ÇOK TEHLİKELİ olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. •29 Aralık 2012 / 28512TARİH VE SAYI İLE sayı ile yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ •29 Aralık 2012 / 28512 TARİH VE SAYI İLE sayı ile yayınlanan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ve EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK •15 Mayıs 2013 /28648 TARİH VE SAYI İLE sayı ile yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK •20 Temmuz 2013 / 28713 TARİH VE SAYI İLE sayı ile yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV YETKİ SORUMLULUK ve EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bu yasal düzenlemeler ile ülkemizde de meslek hastalıkları ve iş kazalarında önemli ölçüde azalma olacağı, çalışanların çalışma ortamları, kişisel hijjen ve sağlıkları açısından olumlu gelişmeler kaydedileceği aşikardır. 29 Aralık 2012 / 28512TARİH VE SAYI İLE sayı ile yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ gereğince, yıllara yayılan bir düzenleme ile İŞ YERİ HEKİMİ, İŞGÜVENLİĞİ UZMANI ve İŞYERİ HEMŞİRESİ bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yönetmelikte 11.06.2013 tarihinde onaylanan torba yasa ile şu değişiklikler yapılmıştır: ‘’MADDE 56) 6331 sayılı Kanunun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1) 4857 sayılı iş kanununun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra uygulanmaya başlanacaktır. Yönetmeliğin bu son hali ile TEHLİKELİ SINIFTA olup 50’den az çalışanı olanların 01.01.2013 tarihinden itibaren işyerlerinde •RİSK DEĞERLENDİRMESİ •ACİL DURUM PLANI •GENEL İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ yapmaları zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca TEHLİKELİ SINIFTA olup 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinin çalışan sayısına göre yapılan hesaplama ile daimi olarak İSG uzmanı ve İŞ YERİ HEKİMİ bulundurma zorunlulukları vardır. Sonuç olarak tüm bu düzenlemeler işverenin de iş ortamında bulunacağı düşünülürse; işçi ve işveren sağlığı, global olarak yaşadığımız ortam sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili atılmış adımlar olup en kısa zamanda meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemede önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz.